Nationale verkeersveiligheidscampagne voor motorrijders

In het kader van haar nationale verkeersveiligheidscampagne plant de Luxemburgse Politie dit voorjaar een reeks preventieve en repressieve acties die specifiek gericht zijn op de veiligheid van bestuurders van “gemotoriseerde tweewielers”.

In de loop van 2017 vielen er 7 dodelijke ongevallen met motorrijders te betreuren op de Luxemburgse wegen. In de eerste zes maanden van het jaar waren de helft van de verkeersslachtoffers motorrijders.

Omdat de overgrote meerderheid van de motorrijders na de winterperiode vaak wat praktijkervaring mist, lopen zij een verhoogd risico op ongevallen.

Veel motorrijders beschouwen (het rijden met) hun motor bovendien als een hobby, d.w.z. een activiteit die men voornamelijk beoefent tijdens zonnige periodes of het weekend.

Voor de eerste uitstappen moet niet enkel uw motor een nazicht en technische inspectie krijgen, ook u als bestuurder moet uw lichaam en geest weer opfrissen. Immers, als motard moet u na de winterperiode weer wennen aan de kracht waarmee uw machine optrekt en afremt. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van de specifieke risico’s van motorrijden en steeds rekening houdt met onvoorziene omstandigheden.

Het overschatten van de eigen rijvaardigheden verhoogt het risico op ongevallen aanzienlijk.

Algemene tips voor motorrijders:

  • Matig uw snelheid.
  • Anticipeer op remmanoeuvres en wees steeds klaar om te remmen.
  • Heeft u voorrang? Wees voorzichtig en neem uw voorrang niet blindelings.
  • Wees steeds bedacht op fouten van andere weggebruikers in het dagelijks verkeer.
  • Kijk beter één keer te veel in uw achteruitkijkspiegel dan te weinig. Enkel opzij kijken volstaat niet op kruisingen en kruispunten: kijk naar beide kanten en achter u om de situatie perfect te kunnen inschatten.

Sinds het begin van 2018 zijn er reeds vijf motorrijders om het leven gekomen op de Luxemburgse wegen.

Last update