Flyer de la campagne : Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen !

Och är Enkelin réit iech:
Auteur
Police grand-ducale
Type de publication
Dépliants
Thème(s)
Campagnes  - Prévention  - Seniors
Date de parution
22/03/2019
Date de parution
Mars 2019
Flyer de la campagne : Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen !
Flyer de la campagne : Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen !
Langue : Français - Allemand - Luxembourgeois
Pdf - 1,02 Mo - 6 page(s)

Opgepasst op Trickdéif oder falsch Polizsiten!
Loosst keng friem Leit an är Wunneng eran!

Dans d'autres langues

DEAR GRANDMA, DEAR GRANDPA, DON’T BE FOOLED!

DEAR GRANDMA, DEAR GRANDPA, DON’T BE FOOLED!

Langue : Anglais
Pdf - 775 Ko - 2 page(s)
Affiche : LÉIF BOMA, LÉIWE BOPA, ...

Affiche : LÉIF BOMA, LÉIWE BOPA, ...

Langue : Luxembourgeois
Pdf - 1,59 Mo - 1 page(s)

Dernière mise à jour