Berodung "Abrochspräventioun"

Kennt dir d’Schwachstellen vun ärem Haus?

D’Sécherheetsexperten vum nationalen Preventiounsbüro bidden eng gratis Berodung zum Thema Abrochspräventioun un. Si maachen op d’Schwaachstellen vun ärem Haus opmierksam an informéieren wéi een saïn Doheem besser sécheren kann. Loosst och dir iech vum Service national de prévention de la criminalité beroden

Aktualiséiert