Een Dag an der Policeschoul

Grand-Duché

Um Beispill vun engem "banalen" Accident, mat e puer agebauten Schwieregkeeten, mussen sie hei beweisen, dass se hier Gesetzer kennen, an och an der Praxis ofruffen kennen.

Dernière mise à jour