CHÈRE MAMIE, CHER PAPI, NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER !

Author
Police grand-ducale
Publication type
Leaflets
Topic(s)
Campaigns  - Prevention  - Senior citizens
Publication date
06/01/2021
Publication date
Mars 2019
CHÈRE MAMIE, CHER PAPI, NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER !
CHÈRE MAMIE, CHER PAPI, NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER !
Language : French
Pdf - 817 Kb - 2 page(s)

Opgepasst op Trickdéif oder falsch Polizsiten!
Loosst keng friem Leit an är Wunneng eran!

In other languages

LIEBE OMA, LIEBER OPA, LASST EUCH NICHT REINLEGEN!

LIEBE OMA, LIEBER OPA, LASST EUCH NICHT REINLEGEN!

Language : German
Pdf - 816 Kb - 2 page(s)
DEAR GRANDMA, DEAR GRANDPA, DON’T BE FOOLED!

DEAR GRANDMA, DEAR GRANDPA, DON’T BE FOOLED!

Language : English
Pdf - 786 Kb - 2 page(s)
LÉIF BOMA, LÉIWE BOPA, LOOSST IECH NET BEDUCKSEN!

LÉIF BOMA, LÉIWE BOPA, LOOSST IECH NET BEDUCKSEN!

Language : Luxembourgish
Pdf - 816 Kb - 2 page(s)

Last update